Menu Zamknij

Stanowisko – Informatyk

Z uwagi, iż wcześniejszy nabór na stanowisko informatyka prowadzącego zajęcia komputerowe z uczestnikami projektu „Nowe szanse- lepsza przyszłość” nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak wpłynięcia ofert, CIS Gminy Olszanica ogłasza ponowny nabór na w.w stanowisko.

Zapraszamy do składania ofert.

zał_nr_1_wzor_oferty INFORMATYK

zał_nr_2_wzor_CV_INFORMATYK

zał_nr_3_wzor_oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osob_owych dla celów rekrutacji_informatyk

zał_nr_4_wzor_oswiadczenie o zaangażowaniu zawodowym_Kandydat

zał_nr_5_oswiadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zapytanie ofertowe informatyk_2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyniki oceny formalnej_informatyk

Wyniki naboru na informatyka prowadzącego zajęcia komputerowe w Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej.

Wyniki naboru na informatyka