Menu Zamknij

Reintegracja społeczna

Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych.

Zawierać będzie program adekwatny do potrzeb Uczestników.

Planowane są zajęcia grupowe z specjalistami: psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym

Zakres reintegracji społecznej obejmował będzie:

a) warsztaty terapeutyczne wzmacniające uczestników osobowościowo z wykorzystaniem metod

interaktywnych.

b) warsztaty psychologiczne.

·         Integracja grupy

·         Analiza siebie i swojego zachowania

·         Trening umiejętności skutecznej komunikacji

·         Asertywność

·         Radzenie sobie ze stresem

·         Pełnienie ról społecznych i rodzinnych

·         Kształcenie umiejętności życiowych – w tym racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami, –

kształcenie zdrowotne, obywatelskie;.

c)Warsztaty z doradztwa zawodowego.

• Etyka zawodowa

• Poszukiwanie pracy

• Autoprezentacja

• Dokumenty aplikacyjne

• Rozpoznanie możliwości i predyspozycji zawodowych

• Kształtowanie umiejętności społecznych

 

Każdy specjalista uwzględnia Kwestie równościowe: m.in. przemoc w rodzinie (przemoc

wobec K, M), rola matki i ojca, zwiększenie zaangażowania ojców w wychowanie dzieci, prawa

pracownicze w kontekście równości płci, prawa K, przemoc seksualna, kwestie godzenia życia

zawodowego z prywatnym, podział obowiązków.

Zapewnione będzie również wsparcie indywidualne każdego specjalisty

 

Zajęcia dodatkowe:

zajęcia komputerowe obejmujące podstawy obsługi komputera (lub poszerzenie dla

osób znających podstawy) oraz efektywnego posługiwania się Internetem.

doradztwo prawne (indywidualne) dla wszystkich potrzebujących takiego rodzaju wsparcia

warsztaty rękodzielnicze pełniące funkcje integracyjną, relaksacyjną i edukacyjną.

Będą to następujące warsztaty: makrama, filcowanie wełny, decupage.  

 

 

Dzienny czas pobytu Uczestników w Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica- od 6 do 8 godz.